Strehimore grash Austrinë e Epërme

Mbrojtja kundër dhunës familje

Ju abuzoheni fizikisht ose psikikisht nga partneri juaj ose nga familja e tyre ose kërcënoheni  dhe ju nuk e dini se si të shpëtoni nga kjo situatë?

Informohuni përmes një këshille telefonike ose personale mbi të drejtat tuaja dhe shihni se cilat janë mundësitë më të mira për ju.
Strehimorja e grave është e hapur për të gjitha gratë – pavarësisht nga përkatësia kombëtare, religjioze, politike, gjinore ose situata financiare.

Në strehimoren e grave punojnë vetëm gra.

Lini nje takim gjate dites ne numrin e telefonit 0732/606700!

Nese dhuna eshte rrezik akut per ju, na keni gjate gjithe kohes ne dispozicion!

Nëse është e nevojshme, gratë munden edhe  me ose pa fëmijë të gjejnë strehim të përkohshëm në strehimoren për gra.